Advokátní kancelář
JUDr. Evelyna Lojdová
Více o nás

O nás

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech právních oborech, zejména však v oblasti práva občanského, obchodního, insolvenčního, správního a trestního. Mezi naše klienty patří soukromé fyzické osoby, významné české a zahraniční obchodní korporace a stejně tak i subjekty veřejné správy.

Členové naší kanceláře mají bohaté zkušenosti ze zastupování klientů před trestními i civilními soudy všech stupňů, rozhodčími soudy i orgány veřejné moci.

Naše kancelář poskytuje právní služby na vysoké profesionální úrovni a zakládá si na důvěře mezi advokátem a klientem. Samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o všech skutečnostech, které nám klient sdělí. Ke každému případu přistupujeme individuálně, odpovědně a snažíme se co nejvíce vyjít vstříc požadavkům klienta. Důrazně hájíme zájmy klienta. Námi poskytované služby jsou díky naší odbornosti a profesionalitě maximálně efektivní, rychlé a kvalitní. Právní služby poskytujeme na území celé České republiky. Naše kancelář sídlí v 1. patře památkově chráněné budovy na adrese Uhelný trh 414/9 Praha 1 – Staré město.

Náš tým

JUDr. Evelyna Lojdová

JUDr. Evelyna Lojdová

Mgr. Lukáš Malý

Mgr. Lukáš Malý

Mgr. Stanislav Šišlák

Mgr. Stanislav Šišlák

Michal Čapek

Michal Čapek

Služby

Vizitky Advokátní Kancelář Evelyna Lojdová
  • konzultace a poradenství ke konkrétním právním otázkám
  • vypracovávání stanovisek k daným právním problémům
  • vytváření smluvní dokumentace, případně její připomínkování
  • příprava odborných právních podání ve věci samé
  • zastupování před trestními i civilními soudy všech stupňů, rozhodčími soudy i orgány veřejné moci
  • zastupování při jednání s protistranou
  • možnost advokátních úschov, úředního ověření podpisů a autorizované konverze dokumentů

Kontakt

Kašna Wimmerova (Staré Město), Praha 1, Uhelný trh, Staré Město Ondřej Kořínek- Kašna Wimmerova (Staré Město), Praha 1, Uhelný trh, Staré Město
Po předchozí dohodě mohou naši klienti využít parkovací místo přímo v budově.
Tel.: +420 228 226 371-4
Mob.: +420 777 681 111
Email:
sekretariát AK Lojdová: ak@aklojdova.cz
JUDr. Evelyna Lojdová: lojdova@aklojdova.cz
Mgr. Lukáš Malý: maly@aklojdova.cz
Mgr. Stanislav Šišlák: sislak@aklojdova.cz
Adresa kanceláře:
Uhelný trh 414/9
Praha 1 – Staré město
PSČ 110 00
Číslo dveří 112
Fakturační adresa:
Pařížská 67/11
Praha 1 - Josefov
PSČ 110 00